Ligiloj
Ligilo al korea Hejmpaĝo
Ligilo al Teksto
Ligilo al Ĉefa Menuo
Ligilo al submenuo
서브이미지 서브이미지

Historio

1. Edukado

La edukado de Esperanto de koreaj blinduloj komenciĝis antaŭ 1970.

Sinjoro KIM Cheon-nyeon(naskiĝis en 1921), la viclernjestro de Nacia Seula Lernejo por Blinduloj instruis esperanto al siaj lernantoj.

Ĉirkaŭ dek lernantoj partoprenis en lia esperanto-klaso post regulaj lernejoj.

La klaso okazis unu aŭ du fojoj en unu semajno. Ne ekzistis lernolibro, sed li mem faris tekston, kaj lernantoj kopiis ĝin.

En 1982, post meritiĝo de sinjoro KIM Cheonnyeon, la esperanto-klaso ĉesis.

Na Chanu(nakiĝis en 1947) kiu partoprenis en la klaso, poste lernis esperanton dum unu jaro tra korespondo en Hadley School en Wisconsin, Usono ekde marto en 1987.

En aŭgusto en 2016, Kang Taebong kaj du finis elementan kaj meznivelan klason en Seula Esperanto-Kulturcentro(SEK).

En oktobro en samjaro, Korea Akademio de Sortodivenarto por Blinduloj okazigis esperanto-klason en Seongbuk Bonfarta Centro por Blinduloj, kaj la insturisto estis Stano PARK Kang.

Ekde 2017 ĉiujare elementa klaso okazis je ĉefa projekto de Seongbuk Brajla Biblioteko.

Intruistoj estis sinjoro HEO Seong, ekssekretario de Korea Epseranto Asocio(KEA), sinjorino KIM Inhye, kaj sinjorino Minmin.

En julio en 2020, KBER(Korea bulindula esperanto rondo) okazigis elementan klason por 8 bilinduloj kiuj ne loĝas ĉe Seulo.

En februaro en 2020, Rondano Choi Seoyeon kaj tri partoprenis en telefonan klason por konversacio de sinjorino Granda de Busan.

En aprilo en 2020, 6 homoj partoprenis en ‘50-Esperanto’ de sinjorino Ella.


2. Agadoj

En 2017, JEON Inok kaj 4 partoprenis en la 102-a Universala Kongreso(UK), Seulo.
Dum la kongreso, programero Movada Foiro rilata al Blundeco okazis.

En oktobro en 2018, KANG Taebong partoprenis en la 2-a Komuna Kongreso inter Japanio kaj Koreio, en Nara, Japanio.
Li partoprenis ankaŭ en Blindulo klubo dum la kongreso.

En decembro en 2018, KBER(Korea bulindula esperanto rondo) fondiĝis.
- la unua prezidanto : KANG Taebong, sekretario: CHOI Seyeon
- Membroj : Blinduloj kiuj interesiĝas al Esperanto
- Celo : Esperanto-lernado kaj amikiĝo
Post la fondiĝo, esperanto-lernado okazis unu fojo po du montoj.

En 2019, CHOI Seyeon kaj 2 sukcesis en elementa ekzameno en Namkang Lernejo.

En marto en 2020, ‘Leporo kaj Testudo’ okazis dum Virtuala Daejeon Lernado.

En julio en 2020, la memorfiksa programero ‘50-Esperanto’ en Virtuala Namkang Lernejo.
CHOI Seyeon kaj 3 partoprenis en programero ‘Esperanto Direkta Instruo’.

En novembro en 2020, KANG Taebong prezentis pri esperanto-movado inter Blinduloj en Koreio, dum Virtuala Namkang Lernejo.

En januaro en 2021, KBER ŝanĝis sian nomon al Korea Asocio de Blindaj Esperantoj(KABE).
- la dua prezidanto : KANG Taebong, sekretario : CHOI Myeongja.

En aprilo en 2021, entute 8 sukcesis en elementa ekzameno de Esperanto.
3 sukcesis en meznivela ekzameno de Esperanto.